Δελτίο Συμμετοχής (17ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο)

Παρακαλούμε συμπληρώσετε το ακόλουθο Δελτίο Συμμετοχής

*Υποχρεωτικά πεδία
**Υποχρεωτικό μόνο ένα από αυτά τα πεδία


Επιβεβαίωση Εγγραφής


Για να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας, πρέπει επίσης να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό (υπολογίζοντας και το φ.π.α.24%) το οποίο προσδιορίζεται από τον πίνακα ανάλογα με την ειδικότητά σας στον ακόλουθο Αριθμό Λογαριασμού:


Δικαιούχος: ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε
Επωνυμία: Congress World
Τράπεζα: ALPHA BANK
Αριθμός: 194.00.2320001285
IBAN: GR77 0140 1120 1940 0232 0001 285


Παράκληση όπως αποσταλεί το Αποδεικτικό Κατάθεσης είτε στους αριθμούς φαξ 210 72 10 051 ή 210 72 10 069 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση at@congressworld.gr

Για την οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε αναφορικά με τις Εγγραφή σας στο 17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στους αριθμούς 210 72 10 001, 210 72 10 052 (εσωτερικό 221, Υπεύθυνη εγγραφών Αγγελική Θεολόγου) ή ηλεκτρονικά στο at@congressworld.gr