Υποβολή Εργασιών (17ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο)